Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Iedereen maakt wel eens een situatie mee waarbij u, de huisdier of een ander gezinslid schade veroorzaakt bij een ander. Volgens de wet ben je dan aansprakelijk. De kosten voor deze schades kunnen zeer hoog oplopen. Met een aansprakelijkheidsverzekering kun je deze kosten dekken. Wilt u een juridisch proces starten? Dan kunt u een rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Niet verplicht

Deze verzekering is niet verplicht in Nederland, maar zeker wel aangeraden. De verzekering is vooral aangeraden bij huishoudens met (jonge) kinderen of met huisdieren. Hier wordt de meeste schade opgelopen.

Wat wordt er verzekerd?

Alle schade aan personen wordt gedekt, zoals letsel en aantasting. Ook de schade aan zaken wordt verzekerd bij schade, vernietiging en vermissing.

Schade aan een voeruitg en inboedel worden niet gedekt met de aansprakelijkheidsverzekering.

Het afsluiten van de verzekering

De basis van de aansprakelijkheidsverzekering is bij iedereen hetzelfde. Bij schade wordt er tot minimaal €1.250.000 gedekt per gebeurtenis.

Maandelijks betaalt u een bedrag aan premie. Dit bedrag hangt af van de gezinssamenstelling. Hoe meer risico, hoe hoger de premie. Bij een gezin met jonge kinderen is de kans op schade groter dan bij een alleenstaande van 65 jaar oud. Ook bij alleenstaanden van 70 jaar en ouder is de risico op schade groter.

Er zijn twee vormen verzekering, namelijk de dekking alleenstaand en de dekking gezinsverband.

Dekking alleenstaand

Onder deze dekking vallen, naast de verzerkeringsnemer, de logés en het huispersoneel. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen vallen ook kinderen onder de 14 onder deze vorm.

Dekking gezinsverband

Met deze vorm worden de schades gedekt van natuurlijk de verzekeringsnemer, maar ook de partner: de echtgenote/echtgenoot of de geregistreerde partner. Ook de samenwonende personen vallen onder de verzekering. Ook de uitwonende, ongehuwde meerderjarige kinderen. Deze kunnen bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn. Ook bloed- en aanverwanten die bij hen inwonen worden meeverzekerd. Ten slotte de logés en het huispersoneel.

Geleende spullen

Volgens de voorwaarden van de AVP worden geleende spullen uitgesloten van de verzekering. Alle verzekeraars hebben echter inmiddels een ‘opzichtclausule’. Hiermee worden geleende spullen ook meeverzekerd. Hier zit wel een maximum uitgekeerde bedrag.

Wanneer het geleende door eigen gebrek mee ophoudt is dit niet gedekt. Ook schade aan spullen die via huur, huurkoop, lease etc. is ook uitgesloten. Bovendien worden spullen die u onrechtvaardig eigent niet verzekerd.